O Nama

O Nama

Međunarodna organizacija za razmjenu stručnih praksi IAESTE (International Asscotiation for the Exchange of Students for Technical Experience) je asocijacija nacionalnih odbora država članica, koji zastupaju akademske i studentske interese.

Osnovana januara 1948, na Imperial State Colledge-u u Londonu,IAESTE kao nezavisna nevladina organizacija u stalnoj saradnji sa UNESCO-om okuplja 85 zemalja članica. IAESTE je u Crnoj Gori osnovan sredinom šestdesetih godina prošlog vijeka, i do danas je programom stručnog usavršavanja obuhvatio više od 300 studenata.

Značajno je istaći da su posredstvom IAESTE-a studenti iz Crne Gore u periodu od 2006-2011 realizovali ukupno 1600 nedelja (30 godina) stručne prakse u inostranstvu.

Do 2007. IAESTE je u Crnoj Gori funkcionisao kao dio organizacije na saveznom nivou (SFRJ, SRJ, Srbija i Crna Gora), a ubrzo poslije sticanja nezavisnosti, Nacionalni komitet IAESTE Crna Gora je na Generalnoj konferenciji u Lisabonu 2007 postao pridruženi član svjetske organizacije. Prijem u globalnu mrežu IAESTE-a je priznanje za višedecenijski plodan i kvalitetan rad na prostoru Crne Gore.