Kontakt

Luka Grubiša
Nacionalni sekretar
tel.: +382 63 201 993
tel.: +382 68 27 88 47

Jelena Rajković
V.D. Nacionalni sekretar
tel: +382 69 077 047 / 020 220 615

 e-mail: info@iaeste.me 

Darko Savović

Predstavnik za IAESTE CG na Univerzitetu Donja Gorica

e-mail: darko.savovic@udg.edu.me

Aleksandar Bajčeta

Predstavnik za IAESTE CG na Univerzitetu Mediteran

tel:067 279 156

e-mail: aleksandarbjct@gmail.com

Lokacija