IAESTE Crna Gora raspisuje KONKURS ZA DODJELU STRUČNIH PRAKSI 2018

IAESTE Crna Gora raspisuje KONKURS ZA DODJELU STRUČNIH PRAKSI 2018

Organizacija za međunarodnu razmjenu studenata IAESTE Crna Gora raspisuje

KONKURS

ZA DODJELU STRUČNIH PRAKSI U INOSTRANSTVU

 

Na konkurs se mogu prijaviti studenti svih univerziteta u Crnoj Gori koji do prijave na konkurs nijesu napunili 28 godina i zadovoljavaju sljedeće uslove:

 • da tokom svog školovanja nijesu gubili godinu
 • da vladaju jednim od sljedećih jezika: engleskim, njemačkim, francuskim, italijanskim ili španskim
 • da imaju završena četiri semestra u trenutku realizacije prakse.

Dokumentacija koju je student dužan da dostavi tokom prijavljivanja je:

 • Popunjen prijavni list
 • Priložiti kopiju uplatnice na račun IAESTE-a na 10 eur

Naziv inicijatora kao nalogodavca: vaše ime, prezime, adresa

Svrha transfera: Prijava na konkurs
Naziv korisnika: Organizacija za međunarodnu razmjenu studenata – IAESTE Crna Gora, Cetinjski put bb, 81000 Podgorica
Broj žiro-računa: 550-7894-69

 • Potvrda o studiranju
 • Spisak položenih ispita sa prosječnom ocjenom
 • Dokument kojim se dokazuje znanje stranog jezika s odgovarajućom kvantitativnom ocjenom (preporučujemo da dokaz o položenom ispitu stranog jezika/sertifikat o znanju stranog jezika bude na engleskom jeziku kako bi kasniji proces bio ubrzan). To može biti:
  a) Dokaz o položenom ispitu iz stranog jezika s upisanom ocjenom na matičnom fakultetu (fotokopija prve stranice indeksa i kopija ispisa ocjena iz stranog jezika) ili
  b) Sertifikat o znanju stranog jezika najmanje III stepena s ocjenom ili V stepena i više bez ocjene izdat od škole stranih jezika u Crnoj Gori ili inostranstvu (fotokopija + original na uvid)

Prijavni list možete popuniti OVDJE.

Dokumentaciju slati na e-mail adresu: prijava@iaeste.me

Informacije od 09:00 do 15:00, klikni i pozovi odmah: +382 20 220 615, +382 69 304 260

KONKURS JE OTVOREN DO 20. DECEMBRA OVE GODINE

Napomena: S obzirom da je bilo mejlova sa pitanjima da li se prakse naplaćuju, odgovor je – NE, Vi kao praktikant primate mjesečnu platu u iznosu naznačenom uz svaku praksu.

Student koji dobije praksu preko IAESTE Crna Gora snosi troškove zdravstvenog osiguranja (koje je obavezno), putne troškove i uplaćuje doprinos za praksu u iznosu od 200 € na žiro račun Organizacije IAESTE Crna Gora.

Nakon Generalne konferencije IAESTE-a, koja se održava u januaru 2018. godine, kandidati koji uđu u uži krug za dodjelu praksi biće obavješteni putem mejla.

U slučaju da uđete u uži izbor, dokumenta koja su Vam neophodna za dalju proceduru su:

 • Potvrda o studiranju i spisak položenih ispita (prevedeni na engleski jezik),
 • CV,
 • motivaciono pismo,
 • dvije preporuke i
 • dokument koji dokazuje poznavanje stranog jezika.

Svu dokumentaciju je potrebno dostaviti na engleskom jeziku.

Svu neophodnu dokumentaciju dostaviti na sljedeću adresu:

Studentska, Lamela 10, stan 29, 81 000 Podgorica, Crna Gora