KONKURS ZA DODJELU STRUČNIH PRAKSI za studente svih crnogorskih univerziteta

IAESTE Crna Gora raspisuje KONKURS ZA DODJELU STRUČNIH PRAKSI 2017

IAESTE Crna Gora raspisuje KONKURS ZA DODJELU STRUČNIH PRAKSI za studente svih crnogorskih univerziteta

Studentima su u prvom krugu na raspologanju sljedeće prakse:

  1. IT (Češka)
  2. Elektrotehnika (Indija)
  3. Arhitektura (Indija)
  4. Elekrtotehnika ( Kazakhstan)
  5. Mašinski inženjer (Oman)
  6. Tehnolog (Tajland)
  7. Hemijski inženjer (Turska)

Studenti se sada prijavljuju i za drugi krug razmjena stručnih praksi i mogu navesti zemlju u kojoj žele odraditi stručnu praksu.
Kandidati bi trebalo da ispunjavaju sljedeće uslove:– poznavanje engleskog jezika;– da nisu stariji od 28 godina;– da imaju završena najmanje 4 semestra u trenutku realizacije prakse.

Dokumentacija koju je potrebno priložiti tokom prijave:

  • potvrda o studiranju,
  • spisak položenih ispita sa prosječnom ocjenom
  • sertifikat o poznavanju engleskog jezika (ukoliko je student polagao engleski jezik kao ispit na fakultetu, dovoljan je spisak položenih ispita).

Student koji dobije praksu preko IAESTE Crna Gora snosi troškove zdravstvenog osiguranja (koje je obavezno), putne troškove i međunarodne kotizacije za praksu u iznosu od 200 €. Razmatranje prijave je 10 €.

Napomena:  Praktikant prima mjesečnu platu u iznosu naznačenom uz svaku praksu.

Kandidati koji uđu u uži krug za dodjelu praksi biće obavješteni putem mejla.

Uz podnošenje naznačene dokumentacije, aplikacioni formular možete popuniti na sljedećoj adresi:

STUDENTSKA, LAMELA 10/ 29, CITY KVART, PODGORICA, 9-14H RADNIM DANIMA.
KONTAKT: 020 220 615;  SLADJANA.KAVARIC@PRONA.ORG

http://prona.me