KONKURS ZA DODJELU STRUČNIH PRAKSI za studente

IAESTE Crna Gora raspisuje KONKURS ZA DODJELU STRUČNIH PRAKSI 2016

IAESTE Crna Gora raspisuje KONKURS ZA DODJELU STRUČNIH PRAKSI za studente svih univerziteta u Crnoj Gori.

Kandidati bi trebalo da ispunjavaju sljedeće uslove:

  • poznavanje engleskog jezika;
  • da nisu stariji od 28 godina;
  • da imaju završena makar 4 semestra u trenutku realizacije prakse.

Svi zainteresovani studenti mogu aplicirati za praksu popunjavanjem formulara:

APLIKACIONI FORMULAR

ili na licu mjesta prilikom prilaganja dokumenata, gdje možete saznati sve dodatne informacije.

Dokumentacija koju je potrebno priložiti tokom prijave je: Potvrda o studiranju, Spisak položenih ispita sa prosječnom ocjenom i Sertifikat o poznavanju engleskog jezika. (Napomena: Ukoliko je student polagao engleski jezik kao ispit na fakultetu, dovoljan je spisak položenih ispita).

Napomena: S obzirom da je bilo mailova sa pitanjima da li se prakse naplaćuju, odgovor je – NE, Vi kao praktikant primate mjesečnu platu u iznosu naznačenom uz svaku praksu.
Student koji dobije praksu preko IAESTE Crna Gora snosi troškove zdravstvenog osiguranja (koje je obavezno), putne troškove i uplaćuje doprinos za praksu u iznosu od 200€ na žiro račun Organizacije IAESTE Crna Gora.

Nakon Generalne konferencije IAESTE-a, koja se održava 22. januara 2016. godine, kandidati koji uđu u uži krug za dodjelu praksi biće obavješteni putem maila.
U slučaju da uđete u uži izbor, dokumenta koja su Vam neophodna za dalju proceduru su: Potvrda o studiranju i spisak položenih ispita (prevedeni na engleski jezik), CV, motivaciono pismo, dvije preporuke i eventualni sertifikati koje kandidat posjeduje, sve na engleskom jeziku.

Nakon prijave elektronskim putem (popunjavanjem aplikacionog formulara) neophodno je dostaviti neophodnu dokumentaciju na sljedeću adresu:

Studentska, Lamela 10, stan 29, 81 000 Podgorica, Crna Gora

Konkurs traje do 23. decembra 2016. godine.